• 24 ცალიანი თავაკბი 1/2;
  • 18 ცალიანი 1/2 CRV DR თავაკი: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
  • 2 ცალი 1/2 CRV DR დამაგრძლბლი ღრძი;
  • 1 ცალი 1/2 CRV DR მცოცავი T-სებრი ღერძი;
  • 1 ცალი 1/2 CRV DR უნივრსალური შმაერთებელი;
  • 1 ცალი 1/2 CRV DR სიჩქარის მარგულირებელი სახელური;
  • 1 ცალი 1/2 CRV DR  სწრაფი ხრუტუნა სახლური;
  • 1 ცალი მეტალის ჩარჩო;